Продукт: Картофи за семена

Сортове: Над 10 сорта на Нидерландските компании DeNijs и Interseed.

Размери (мм): 28-35 – 35-55 / 60 – 55-60

Опаковка: торби от юта или полиетилен, съдържащи 10, 25 или 50 кг.В големи торби (1000 – 1250 кг)